Uczestnicy zawodów sportowo-pożarniczych

Ocena użytkowników: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 


UCZESTNICY ZAWODÓW SPORTOWO-POŻARNICZYCH

 

§3.1. Podział na grupy.
Startujące w zawodach drużyny występują w 2 grupach:
• Grupa ”A” – męskie drużyny pożarnicze – wiek powyżej 16 lat, za wyjątkiem funkcji mechanika,
rozdzielaczowego i dowódcy - wszyscy wiek powyżej 18 lat.
• Grupa ”C” – kobiece drużyny pożarnicze – wiek powyżej 16 lat, za wyjątkiem funkcji mechanika
(może być mężczyzna), rozdzielaczowego i dowódcy - wszyscy wiek powyżej 18 lat.
UWAGA: Osoby niepełnoletnie mogą być zawodnikami za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
3.2. Skład drużyny.
3.2.1. Skład drużyny – grupa ”A” – drużyna składa się z 9 osób – w tym 8 zawodników oraz 1 zawodnik
rezerwowy (nieobowiązkowo):
 dowódca drużyny,
 przodownik roty I,
 pomocnik przodownika roty I,
 przodownik roty II,
 pomocnik przodownika roty II,
 rozdzielaczowy,
 łącznik,
 mechanik,
 zawodnik rezerwowy (nieobowiązkowo).
3.2.2. Skład drużyny – grupa ”C” – drużyna składa się z 10 osób – w tym 8 zawodniczek oraz
1 zawodniczka rezerwowa (nieobowiązkowo) i mężczyzna (nieobowiązkowo, w wieku powyżej 18 lat
z danej OSP, którego zadaniem jest wyłącznie obsługa motopompy):
 dowódca drużyny,
 przodownik roty I,
 pomocnik przodownika roty I,
 przodownik roty II,
 pomocnik przodownika roty II,
 rozdzielaczowy,
 łącznik,
 mechanik,
5
 zawodniczka rezerwowa (nieobowiązkowo),
 obsługujący motopompę mężczyzna (nieobowiązkowo).
UWAGA: W jednym cyklu zawodów eliminacyjnych każdy zawodnik może reprezentować tylko
jedną drużynę (wyjątek stanowi obsługujący motopompę mężczyzna w grupie ”C”).
3.3. Oznaczenia zawodników.
Zawodnicy noszą podczas trwania zawodów oznaczenia pełnionych funkcji. Oznaczenia noszone na
piersiach i plecach mają kształt kwadratu o boku 30 cm i wyglądają w sposób następujący:

Oznaczenia osób funkcyjnych.
Osoby funkcyjne posiadają oznaczenia określone przez organizatora zawodów.

 

 

 

 

 

Na podstawie:

"Regulamin zawodów sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych" OSP 1/2011 - ZOSPRP, Warszawa, 10 luty 2011r.

{kunena_discuss:0}