Powtarzanie konkurencji

Ocena użytkowników: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 


POWTARZANIE KONKURENCJI, ODWOŁANIA

 

§5.1

Powtarzanie konkurencji.

Prawo powtórzenia konkurencji przysługuje drużynie w przypadku:

  • niesprawności urządzeń boiskowych (przeszkód, awarii urządzeń pomiarowych itp.),
  • niesprawności sprzętu dostarczonego przez organizatora,
  • innych ewidentnych, np. losowych utrudnień.

UWAGA: Decyzję o powtórzeniu konkurencji może wydać tylko sędzia główny zawodów.

§5.2

Odwołania.

Odwołania od decyzji komisji sędziowskiej mogą być wnoszone przez dowódcę odwołującej się drużyny do sędziego głównego (za pośrednictwem kierownika sekretariatu) tylko na piśmie, w czasie do 15 minut od zakończenia przez daną drużynę obu konkurencji lub zaistnienia zdarzenia. Komisja
rozpatruje odwołania w przypadku gdy:

  • ocena zawiera błąd arytmetyczny,
  • sprzęt przygotowany przez organizatora uległ uszkodzeniu, co miało istotny wpływ na ocenę konkurencji,
  • sędzia główny uznał zasadność wniesienia odwołania.

Komisja sędziowska jest zobowiązana rozpatrzyć odwołanie w dniu zawodów, a o swojej decyzji poinformować zainteresowanych przed ogłoszeniem oficjalnych wyników. Komisja sędziowska wydaje orzeczenia ostateczne.

 

 

Na podstawie:

"Regulamin zawodów sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych" OSP 1/2011 - ZOSPRP, Warszawa, 10 luty 2011r.

{kunena_discuss:0}