Postanowienia ogólne

Ocena użytkowników: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Share


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§2.1

Podział zawodów sportowo-pożarniczych. Zawody sportowo-pożarnicze organizowane są jako zawody:

 • gminne, gminne eliminacyjne,
 • powiatowe, powiatowe eliminacyjne,
 • wojewódzkie,
 • krajowe,
 • pucharowe, memoriałowe i inne.

§2.2

Częstotliwość organizowania zawodów. Zalecana jest następująca częstotliwość przeprowadzania zawodów:

 • gminne – co roku – organizatorem jest Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP i Komenda Powiatowa (Miejska) PSP przy współudziale samorządu gminnego,
 • powiatowe – co 2 lata – organizatorem jest Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP i Komenda Powiatowa (Miejska) PSP przy współudziale Starostwa Powiatowego oraz samorządów gminnych,
 • wojewódzkie – co 4 lata – organizatorem jest Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP i Komenda Wojewódzka PSP,
 • krajowe – co 4 lata – organizatorem jest Zarząd Główny ZOSP RP i Komenda Główna PSP.

Terminy przeprowadzania zawodów gminnych, powiatowych i wojewódzkich ustalają organizatorzy w swoich planach działalności. Zawody wojewódzkie powinny odbyć się nie później niż jeden miesiąc przed zawodami krajowymi. Organizatorzy zawodów na kwartał przed planowanym terminem powiadamiają komendy PSP i Zarządy Oddziałów ZOSP RP wyższego szczebla o ich terminie i miejscu rozgrywania.

UWAGA: Możliwe jest organizowanie dodatkowych zawodów (puchary, memoriały), lecz nie mogą one stanowić eliminacji do zawodów wyższego szczebla.

§2.3

Sposób kwalifikowania zespołów do zawodów.

§2.3.1

W zawodach gminnych do startu dopuszcza się wszystkie drużyny działające na tym terenie.

§2.3.2

Do zawodów powiatowych kwalifikują się:

 • zwycięzcy poprzednich zawodów powiatowych,
 • zwycięzcy zawodów gminnych eliminacyjnych.

§2.3.3

Do zawodów wojewódzkich kwalifikują się:

 • zwycięzcy poprzednich zawodów wojewódzkich,
 • zwycięzcy zawodów powiatowych eliminacyjnych.

§2.3.4

Do zawodów krajowych kwalifikują się:

 • trzy pierwsze drużyny poprzednich zawodów krajowych,
 • zwycięzcy zawodów wojewódzkich.

§2.3.5

W przypadku zbieżności dwóch warunków, do zawodów kwalifikuje się drużynę następną z zawodów niższego szczebla.

§2.3.6

Do zawodów pucharowych, memoriałowych i innych zespoły kwalifikowane są według zasad określonych przez organizatora zawodów.

UWAGA: Organizator może dodatkowo dopuścić do startu w zawodach drużyny, które w zawodach niższego szczebla zajęły II lub III miejsca w swoich grupach.

§2.3.7

Zgłaszanie drużyn do zawodów i startu.

 • Formę wstępnego zgłoszenia drużyny do zawodów określa organizator zawodów.
 • Przed przystąpieniem do startu (najpóźniej na 30 min przed startem) każda drużyna przekazuje organizatorowi arkusz zgłoszenia drużyny, z ostatecznym wykazem nazwisk zawodników (zał. nr 1).
 • W jednych zawodach eliminacyjnych każdego szczebla, zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.

§2.4

Sprzęt stosowany w zawodach. Sprzęt używany podczas zawodów sportowo-pożarniczych musi być znormalizowany (typowy), stosowany w ochronie przeciwpożarowej. Startujące w zawodach drużyny powinny być wyposażone we własny sprzęt zgodnie z wymogami danej konkurencji. Drużyny wykonują ćwiczenia na sprzęcie o jednakowych parametrach, określonych przez organizatora zawodów. Organizator może dla zabezpieczenia tych parametrów dostarczyć własny sprzęt.

§2.5

Ubiór zawodników.

§2.5.1

Drużyny posiadają jednolite ubiory i uzbrojenie osobiste:

 • hełm pożarniczy,
 • umundurowanie (typu „moro”, ubranie koszarowe lub kombinezony),
 • obuwie – buty skórzane albo z tworzywa. Wymagane jest obuwie obejmujące lub zakrywające kostkę. Przytwierdzone do podeszwy kolce, korki i metalowe szpilki nie są dozwolone. Nie dopuszcza się obuwia sportowego,
 • pas bojowy bez podpinki, zatrzaśnika i toporka,
 • grupa ”C” – kobiece drużyny pożarnicze: dopuszcza się hełmy i pasy typu młodzieżowego.

 

 

Na podstawie:

"Regulamin zawodów sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych" OSP 1/2011 - ZOSPRP, Warszawa, 10 luty 2011r.

{kunena_discuss:0}