Organizator

Ocena użytkowników: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 


ORGANIZATOR

 

§9

ORGANIZATOR

Podstawowe zadania dla oddziałów Związku OSP RP oraz komend PSP to sprawy organizacyjnokwatermistrzowskie, sprawy przygotowania sprzętu i przeszkód oraz całość spraw związanych z powołaniem członków komisji sędziowskiej.

§9.1

Obowiązkiem organizatora jest:

 • przygotowanie obiektu, urządzeń oraz sprzętu do zawodów,
 • zabezpieczenie jednakowych warunków uczestnictwa dla zawodników i drużyn biorących udział w zawodach,
 • opracowanie szczegółowego programu zawodów – harmonogram minutowy,
 • zapewnienie pomocy medyczno-sanitarnej,
 • utrzymanie ładu i porządku na placu zawodów oraz w miejscach zakwaterowania i żywienia,
 • zapewnienie odpowiedniej propagandy zawodów, a także oprawy wizualnej oraz nagłośnienia i informacji spikerskiej na obiekcie.

§9.2

W celu sprawnego przeprowadzenia zawodów organizator powołuje kierownictwo zawodów, w skład którego wchodzą:

 • komendant zawodów (na szczeblu gminnym – komendant gminny Związku OSP RP),
 • zastępca komendanta zawodów,
 • kierownik i grupa techniczna,
 • kierownik i grupa porządkowa,
 • kierownik i grupa kwatermistrzowska.

§9.3

Komendant zawodów – zadania, obowiązki.

Komendant zawodów, jako przewodniczący kierownictwa zawodów jest odpowiedzialny za sprawny i zgodny z programem przebieg zawodów. Komendant zawodów jest przełożonym wszystkich uczestników zawodów od przyjazdu do momentu opuszczenia terenu zawodów. Komendantowi zawodów nie podlega komisja sędziowska.

Obowiązki komendanta zawodów:

 • przygotowanie placu ćwiczeń, parkingów i dojazdów zgodnie z wymogami odpowiednich regulaminów,
 • przeprowadzenie odpraw z dowódcami drużyn i kierownikami reprezentacji,
 • zapewnienie warunków bezpieczeństwa, ładu i porządku na placu ćwiczeń oraz dyscypliny wśród uczestników zawodów,
 • zapewnienie zgodnego z harmonogramem przebiegu zawodów, przy współudziale sędziego głównego i sędziów konkurencji sprawdzenie urządzenia placu, stanu sprzętu na torach, a także systemu zaopatrzenia w wodę do ćwiczeń,
 • usuwanie przed rozpoczęciem zawodów oraz podczas ich trwania dostrzeżonych przez sędziego głównego zawodów nieprawidłowości utrudniających przeprowadzenie ćwiczeń. Usterki muszą być odnotowane w protokole sędziowskim.

 

 

Na podstawie:

"Regulamin zawodów sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych" OSP 1/2011 - ZOSPRP, Warszawa, 10 luty 2011r.

{kunena_discuss:0}