Klasyfikacja końcowa zawodów sportowo-pożarniczych oraz weryfikacja

Ocena użytkowników: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Share


KLASYFIKACJA KOŃCOWA ZAWODÓW SPORTOWO-POŻARNICZYCH

oraz

WERYFIKACJA

 

§6

KLASYFIKACJA KOŃCOWA ZAWODÓW SPORTOWO-POŻARNICZYCH

Końcową klasyfikację drużyn w zawodach ustala się na podstawie sumy punktów uzyskanych przez drużynę w ćwiczeniu bojowym i sztafecie pożarniczej. Zwycięża drużyna, która uzyskała najmniejszą łączną sumę punktów. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej drużyn jednakowej sumy punktów o ostatecznej klasyfikacji decyduje wynik uzyskany w ćwiczeniu bojowym. W przypadku braku rozstrzygnięcia przyznaje się miejsca równorzędne (ex aequo). Przedstawiciel komisji sędziowskiej jest zobowiązany przekazać komunikat sędziego głównego wszystkim drużynom
uczestniczącym w zawodach przed ogłoszeniem oficjalnych wyników.

§7

WERYFIKACJA

Weryfikację zawodników, obiektu oraz sprzętu do zawodów sportowo-pożarniczych przeprowadza komisja sędziowska pod przewodnictwem sędziego głównego z udziałem komendanta zawodów. Skład podzespołów weryfikacyjnych ustala sędzia główny zawodów.

§7.1

Weryfikacji podlegają:

 • uczestnicy zawodów (wymagane dokumenty):
  • dowód osobisty lub inny urzędowy dokument ze zdjęciem,
  • legitymacja członka OSP,
  • pisemna zgoda przedstawicieli ustawowych (dotyczy zawodników niepełnoletnich);
 • obiekt:
  • wymiary dystansów,
  • wymiary urządzeń boiskowych,
  • odległości między przeszkodami,
  • rozmieszczenie przeszkód i sprzętu (kolejność),
  • wymiary stref zmian (sztafeta);
 • sprzęt:
  • sprzęt (wyposażenie) zawodnika – umundurowanie i uzbrojenie osobiste,
  • sprzęt dostarczony przez organizatora,
  • sprzęt własny zawodnika (drużyny).

Weryfikacji sprzętu własnego zawodników lub zespołu dokonuje się wyrywkowo, na każde żądanie kierownika zespołu sędziowskiego (konkurencji) lub sędziego głównego zawodów.

 

 

Na podstawie:

"Regulamin zawodów sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych" OSP 1/2011 - ZOSPRP, Warszawa, 10 luty 2011r.

{kunena_discuss:0}