Emblematy, naszywki, dystynkcje i inne elementy umundurowania

Ocena użytkowników: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Share

 

EMBLEMATY, NASZYWKI, DYSTYNKCJE I INNE ELEMENTY UMUNDUROWANIA

 

§1

Członkowie OSP i funkcyjni oddziałów ZOSP RP noszą emblematy w kolorze srebrnym na ciemnogranatowym tle haftowane nitką lub bajorkiem, przy nw. przedmiotach mundurowych:

  • czapkach wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do regulaminu,
  • pagonach ubiorów wyjściowych, galowych, paradnych, kurtek, koszul letnich i MDP, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do regulaminu, naszyte w odległości 2 cm od dolnej krawędzi pagonu,
  • ubraniach ochronnych, specjalnych i koszarowych wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 9 do regulaminu, w miejscach na to wyznaczonych i odpowiednio przygotowanych przez producenta ubrań.

Od lewej: emblemat noszony na ubraniu ochronnym i koszarowym, emblemat na czapkę oraz naramienny

 

Wzór identyfikatora

a=13mm, b=80mm

Identyfikator wykonany jest z czarnego laminatu grawerskiego lub innego podobnego tworzywa, litery grawerowane (czcionka GulimChe 24pkt, kontur 0,288pkt) o barwie białej

 

§2.1

Członkowie MDP noszą emblematy i dystynkcje haftowane czarną nitką na czerwonym tle, przy nw. przedmiotach mundurowych:

  • czapkach dżokejkach wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 10 do regulaminu,
  • koszulach na lewym rękawie wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 11 do regulaminu, przy czym górna krokiewka powinna znajdować się w odległości 5 cm powyżej górnego szwu rękawa.

§2.2

Członkowie MDP noszą emblematy haftowane czerwoną nitką na czarnym tle przy bluzach koloru czarnego na ich lewym rękawie wg wzoru zamieszczonego w załączniku 11 do regulaminu, przy czym górna krokiewka powinna znajdować się w odległości 5 cm poniżej górnego szwu rękawa.

Naszywka MDP

 

Naszywka-dystynkcja opiekuna MDP

 

§3.1


Członkowie OSP i zarządów ZOSP RP, pełniący funkcje kierowców, mechaników motopomp, łącznościowców, a także członkowie orkiestr i drużyn sanitarnych noszą przy mundurach wyjściowych i galowych na ich lewym rękawie, naszywki-oznaki specjalności, haftowane srebrną nitką na ciemnogranatowym tle wg wzorów zawartych w załączniku nr 12 do regulaminu. Naszywki umieszcza się 15 cm od dolnej krawędzi rękawa.

Wzory naszywek oznak specjalności

 

§3.2

Członkowie MDP noszą naszywki-oznaki specjalności dla MDP na ramieniu prawego rękawa munduru. Wzory tych naszywek określone są odrębnymi
przepisami.

Sposób noszenia naszywek-oznak specjalności dla MDP

 

§3.3

Członkowie OSP noszą na kurtkach odzieży ochronnej i specjalnej napisy „STRAŻ” w kolorze czarnym na żółtym tle w miejscach na to wyznaczonych
i odpowiednio przygotowanych przez producenta ubrań.

§3.4

Dopuszcza się noszenie emblematu z napisem „Ochotnicza Straż Pożarna” na mundurach wyjściowych i galowych, na ich prawym rękawie haftowanego czerwoną nitką na ciemnogranatowym tle wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 13 do regulaminu.

Sposób noszenia emblematu z napisem Ochotnicza Straż Pożarna

 

§4.1

Członkowie OSP i funkcyjni oddziałów ZOSP RP noszą na kołnierzach mundurów bądź lewej kieszeni koszuli letniej dystynkcje pełnionych funkcji, haftowane srebrną nitką lub bajorkiem na ciemnogranatowym tle, wg wzorów zawartych w załączniku nr 14 do regulaminu.

 

Dystynkcje członków OSP, Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP

 

Dystynkcje członków Zarządu Gminnego ZOSP RP, Gminnej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP

 

Dystynkcje członków Zarządu Powiatowego ZOSP RP, Powiatowej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP

 

Dystynkcje członków Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP i Wojewódzkiego Sądu Honorowego ZOSP RP

 

Dystynkcje członków Zarządu Głównego ZOSP RP,

Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP,

Głównego sądu Honorowego ZOSP RP

 

§4.2

Sposób noszenia dystynkcji przy koszuli letniej zawiera załącznik nr 15 do regulaminu.

 

Sposób noszenia dystynkcji przy koszuli

 

§4.3

Członkowie OSP, zarządów i komisji rewizyjnych OSP RP oraz funkcyjni oddziałów ZOSP RP mają prawo do noszenia dystynkcji odpowiadających najwyższej z pełnionych funkcji. Oznaczeniem najwyższej z pełnionych funkcji jest krokiewka umieszczona w dolnej części dystynkcji, wg wzoru zawartego w załączniku nr 16 do regulaminu.

Sposób oznaczania najwyższej z pełnionej funkcji - przykład ze szczebla zarządu powiatowego i powiatowej komisji rewizyjnej

 

§4.4.

Członkowie OSP i funkcyjni oddziałów ZOSP RP noszą na kurtkach ¾ w kolorze czarnym dystynkcje pełnionych funkcji w miejscach na to wyznaczonych i odpowiednio przygotowanych przez producenta ubrań. Przykłady wzorów dystynkcji zawiera załącznik nr 17 do regulaminu.

 

Przykłady wzorów dystynkcji na kurtkach zimowych oraz ubraniach ochronnych w tym specjalnych.

 

§4.5

Członkowie wspierający (osoby fizyczne) mogą nosić dystynkcje funkcji pełnionych w OSP lub zarządzie oddziału ZOSP RP.

§4.6

Wzory dystynkcji pracowników etatowych ZOSP RP określa Uchwała Prezydium ZG ZOSP RP.

 

 

 

 

 

Na podstawie:

"Regulamin umundurowania" - ZOSPRP, Warszawa, 27 października 2000r.