Pozbawienie odznaczeń i odznak

Ocena użytkowników: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Share

 

POZBAWIENIE ODZNACZEŃ I ODZNAK

§54

Prezydium, które nadało odznaczenie lub odznakę z własnej inicjatywy, na wniosek innego prezydium zarządu oddziału Związku albo zarządu OSP,
może podjąć uchwałę o ich pozbawieniu w razie stwierdzenia, że:

  1. nadanie odznaczenia lub odznaki nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd,
  2. odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny odznaczenia lub odznaki,
  3. odznaczony został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.

§55

Uchwała o pozbawieniu może dotyczyć wszystkich lub tylko niektórych odznaczeń, odznak lub wyróżnień.

 

 

 

Na podstawie:

"Regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień" - ZOSPRP, Warszawa, marzec 2009r.

 

Obowiązuje na podstawie uchwały nr 23/VI/2009 Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z dnia 12 marca 2009 roku z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.