Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza

Ocena użytkowników: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Share

 

MEDAL HONOROWY im. BOLESŁAWA CHOMICZA

 

§57

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza ma kształt okrągłej tarczy o średnicy 70 mm i wykonany jest z metalu koloru srebrnego oksydowanego. Na awersie medalu wykonany jest w płaskorzeźbie wizerunek przedstawiający popiersie pierwszego prezesa Głównego Związku Straży Pożarnych RP, a obok napis w trzech wierszach: BOLESŁAW/CHOMICZ/1878 – 1959. Na rewersie odznaczenia umieszczone są akcesoria strażackie (dwa hełmy, dwa bosaki, drabina, toporek, prądownica, dzwon, sygnałówka). W dolnej części znajduje się wizerunek Znaku Związku OSP RP, a pod nim napis: BOGU NA CHWAŁĘ – LUDZIOM NA POŻYTEK. W prawej, bocznej części rewersu umieszczono półkoliście stylizowane liście dębu. Odznaczenie jest wręczane w etui z dyplomem w ozdobnej oprawie potwierdzającym nadanie medalu. Wzór dyplomu potwierdzającego nadanie Medalu określa załącznik nr 6 do regulaminu.

Awers i rewers Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza

 

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza umieszczony w etui

 

Dyplom nadania Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza

 

 

 

Na podstawie:

"Regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień" - ZOSPRP, Warszawa, marzec 2009r.

 

Obowiązuje na podstawie uchwały nr 23/VI/2009 Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z dnia 12 marca 2009 roku z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.