Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa

Ocena użytkowników: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Share

 

MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”

 

§58

 

Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” ma kształt okrągłej tarczy o średnicy 30 mm, z krawędzią o szerokości 1 mm wykonanej z metalu odpowiedniego koloru; złotego, srebrnego i brązowego. Na awersie medalu wykonana jest w płaskorzeźbie postać greckiej bogini ognia – Hestii, stojącej na liściach laurowych i opartej prawą ręką na tarczy z pochodnią. W lewej ręce trzyma liść wawrzynu nad napisem w czterech wierszach ZA/ZASŁUGI/DLA/POŻARNICTWA.

Na rewersie oznaki widnieje orzeł jagielloński oparty na skrzyżowanych toporkach w obramowaniu wieńca szerokości 3 mm ze stylizowanych liści laurowych. W górnej części w półkolu napis: ZW. OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP. Medal noszony jest na białej wstążce szerokości 35 mm z czerwonym paskiem o szerokości 15 mm, umieszczonym symetrycznie pośrodku wstążki. Wzory legitymacji medali „Za Zasługi dla Pożarnictwa” okrśela załącznik nr 7 do regulaminu.

  1. odznaczenie dla zbiorowości wręcza się odpowiednio jak w pkt. 56 ust. 2 i 3 niniejszego Regulaminu. Wzór dyplomu nadania srebrnego medalu „Za Zasługi dla Pożarnictwa” określa załącznik nr 8 do regulaminu.

 

Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” w trzech stopniach (awersy medali brązowego i złotego i rewers medalu srebrnego) oraz baretki

 

Oznaczenie nadania złotego medalu „Za Zasługi dla Pożarnictwa” przyznanego po raz drugi i baretka

 

Brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” w ozdobnym etui (dla instytucji, organizacji, oddziałów Związku i OSP) nie posiadających sztandarów

 

Legitymacja medalu "Za Zasługi dla Pożarnictwa"

 

Dyplom medalu "Za Zasługi dla Pożarnictwa"

 

 

 

Na podstawie:

"Regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień" - ZOSPRP, Warszawa, marzec 2009r.

 

Obowiązuje na podstawie uchwały nr 23/VI/2009 Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z dnia 12 marca 2009 roku z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.