Historia OSP Zbory

Ocena użytkowników: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Share

Historia  OSP Zbory

 

1920 rok 0chotnicza Straż Pożarna w Zborach

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Zborach powstała na początku lat 20 – tych ubiegłego stulecia. Założycielami i pierwszymi członkami byli min. Józef Lis, Leon Matyszczak, Ignacy  Balas, Franciszek Matyszczak, Antoni Pułka, Franciszek Szczęsny ,Matyszczak Franciszek, pseudonim „kapral”, Chober Franciszek, Drab Stanisław, Pierz Franciszek, Matyszczak Stanisław, Dziubała Franciszek, nauczyciel pan Tylzan.

Początkowyn  wyposażeniem OSP Zbory była pompa ręczna i drewniane beczki na wodę. Do transportu sprzętu gaśniczego używano żelaznego  powozu konnego . Wiele pracy mieli nasi strażacy, ponieważ budynki mieszkalne jak i gospodarcze były pokryte strzechą , nie sposób było ustrzec się przed wybuchami pożarów, jednak ofiarność, poświęcenie i solidarność druhów strażaków dawały pożądany skutek.

Brali oni także czynny udział w zawodach sportowo-pożarniczych i zajmowali czołowe miejsca . W latach 30-tych i na przełomie lat 40-tych dowodzenie objął druh Bronisław Łuczak,  a następnie na powrót dowództwo objął druh Józef Lis.

 

 

W latach 50-tych dowództwo objął Jan Ptak, a następnie Marian Białek. W czasach tych w składzie  byli między innymi ;Franciszek Kulejewski, Henryk Pierz, Józef Janeczek ,Kotas Zygmunt, Leszczyński Jan, Cieśla Antoni, Kotynia Józef Bernaś Stefan, Chober Władysław, Mońka Stanisław, Ciupiński Antoni,  Łakomy Marian, Kurkowski Mieczysław , Bebłot Sławomir, Zjawiony Franciszek, Dziubała Henryk,  Rymarczyk Henryk,  Józef Walacik. Zaczęto wówczas prowadzić księgi dotyczące działalności OSP w Zborach. Dzięki tym zapiskom można się dowiedzieć, co działo się w tym okresie.


W latach 60 – tych zainicjowano budowę nowej strażnicy. Wykupiono plac pod budowę; zaczęto gromadzić środki i materiały. Część środków pochodziła ze starej strażnicy, którą sprzedano Panu Kalbarczykowi. Również znaczną część środków przekazał Urząd Gminy Popów i Gminna Spółdzielnia Zawady.
Dzięki ofiarności mieszkańców wsi Zbory powstała obecna tu remiza, którą oddano do użytku w 1968 roku. W tym okresie powstały również dwa zbiorniki przeciwpożarowe. Jeden znajduje się na Florianowie i jest to zbiornik kryty, drugi to zbiornik w Zborach. Zbiorniki te częściowo ufundowało PZU.
W 1969 roku wybuchł największy pożar w historii naszej wsi. Spłonęły wtedy cztery gospodarstwa. Akcja gaśnicza trwała trzy doby.
Ochotnicy wnieśli duży wkład w życie towarzyskie i kulturalne naszej miejscowości. To tutaj właśnie odbywały się zabawy taneczne i projekcje filmów, które skupiały ogromną liczbę naszego społeczeństwa.


W latach 70-tych powstał na placu OSP sklep zbudowany przez Gminną Spółdzielnię w Zawadach. Także przy tej budowie brali czynny udział druhowie strażacy i mieszkańcy . Również w tym okresie strażacy brali czynny udział w zawodach sportowo-  ratowniczo – gaśniczych. W latach 80 – tych do strażnicy doprowadzono linię wodociągową. W tych latach  w szeregi OSP wstąpili druhowie : Robert Matyszczak, Andrzej Mońka,  Jerzy Siewior, Zbigniew Siewior, Jacek Ptak, Chober Adam , Bernaś Jerzy ,Bernaś Mirosław.


Początek lat 90-tych to nowi  druhowie: Grzegorz August, Adam Magda, Witold Kalbarczyk, Artur Ciupiński, Artur Lisiecki, Siejka Tomasz, Badura Wiesław i Daniel , Szczepaniak Sławomir .  Powstała także  Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.  W jej skład wchodzą druhowie:Badura Michał,  Bernaś Łukasz, Szczepaniak Kamil,  Ptak Przemysław, Zbień Adam.


Druhowie OSP nie tylko gasili wiele pożarów,  ale również brali czynny udział w akcji powodziowej i usuwaniu jej skutków. Dzięki wysiłkowi i pracy strażaków OSP Zbory wzbogaciła się o nowy sprzęt gaśniczy, zakupiono samochód Żuk, nowe umundurowanie galowe i bojowe. Również budynek remizy i plac przed nią zasługuje na uwagę. Założono wodę w budynku, wymieniono podłogę, odnowiono strażnicę i wybrukowano plac wokół strażnicy i sklepu. Na wniosek OSP  TPS ustawiła   budkę telefoniczną i w planach strażaków jest postawienie przystanku dla dzieci szkolnych w obrębie placu OSP. Prace te wykonano dzięki zaangażowaniu naszych strażaków i dzięki pomocy finansowej Urzędu Gminy Popów. Pamiętać musimy także o wszystkich druhach,  którzy nie doczekali tej dzisiejszej uroczystości. Wielu z nich odeszło na wieczną wachtę. Ich pamięć uczcijmy minutą ciszy.

{kunena_discuss:0}