Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Zbory 22 styczeń 2011

Ocena użytkowników: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Share

W dniu 22 stycznia 2011 odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Zborach. W poniższym artykule można przeczytać jak przebiegało zebranie jakie przyjęto wnioski oraz jakich wyborów dokonno.

 

Zebranie odbyło się według następującego pożądku:

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji  uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności.
 5. Sprawozdanie finansowe.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 8. Dyskusja.
 9. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
 10. Wybory:
  • Zarządu OSP,
  • Komisji Rewizyjnej OSP.
 11. Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie się Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP.
 12. Dalszy ciąg wyborów:
  • Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP,
  • Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP.
 13. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 14. Wolne wnioski.
 15. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 16. Zakończenie zebrania.

Otwarcia zebrania dokonał dh Robert Matyszczak wybrano także przewodniczącego zebrania którym został dh Robert Matyszczak, protokolanta dh Marcina Kwiatkowskiego oraz komisje:

 • mandatową;
 • wyborczą;
 • uchwał i wniosków;
 • skrutacyjną;

W zebraniu uczestniczyło 29 członków z 46 zrzeszonych w tym 25 czynnych członków zwyczajnych oraz 4 z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W zebraniu uczestniczyły również osoby zaproszone, m.in. Prezes Zarządu Gminnnego OSP dh Bolesław Świtała oraz dh Wojciech Konieczny.

 

Sprawozdanie z działalności OSP przedstawił: dh Robert Matyszczak, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił dh Sławomir Szczepaniak, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP przedstawił dh Marcin Kwiatkowski, inne sprawy przedstawiał dh Andrzej Mońka. W dyskusji zabrało głos 10 członków OSP oraz 2 osoby zaproszone. Tematy poruszone podczas zebrania:

 1. Ocieplenie remizy, remont garażu, ułożenie kostki brukowej przed garażem.
 2. Zakup nowych opon do samochodu bojowego.
 3. Remont basenów we wsi Zbory i na Florianowie.
 4. Zakup mundurów, koszul, czapek.
 5. Zakup ubrań specjalnych, rękawic, butów skórzanych, butów gumowych, kurtek MDP, chełmów strażackich.
 6. Zakup węży, motopompy, prądownicy, zbiornika, torby R1, drabiny.
 7. Zmiana składu Zarządu i składu Komisji Rewizyjnej.

Podjęte uchwały oraz przyjęte wnioski i ich adresaci:

 1. Ocieplenie remizy, remont garażu, ułożenie kostki brukowej przed garażem – Urząd Gminy Popów.
 2. Zakup nowych opon do samochodu bojowego – Urząd Gminy Popów.
 3. Remont basenów we wsi Zbory i na Florianowie  – Urząd Gminy Popów.
 4. Zakup mundurów, koszul, czapek – Urząd Gminy Popów i ZOSP RP.
 5. Zakup ubrań specjalnych, rękawic, butów skórzanych, butów gumowych, kurtek MDP, chełmów strażackich – Urząd Gminy Popów i ZOSP RP.
 6. Zakup węży, motopompy, prądownicy, zbiornika, torby R1, drabiny – Urząd Gminy Popów i ZOSP RP.
 7. Zmiana składu Zarządu i składu Komisji Rewizyjnej – członkowie OSP Zbory.

Na uprawnionych do głosowania zgodnie ze statutem  42 członków, obecnych było 25, co stanowi  59,5% .

Udzielenie absolutorium Zarządowi OSP: liczba głosów za 25, przeciw  0

Wybory – w głosowaniu jawnym dokonano wyboru:

 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Zborach:


Prezes Zarządu OSP Zbory - dh Robert Matyszczak,

Wiceprezes - Naczelnik Zarządu OSP Zbory - dh Andrzej Mońka,

Sekretarz Zarządu OSP Zbory - dh Witold Kalbarczyk,

Skarbnik Zarządu OSP Zbory - dh Sławomir Szczepaniak,

Członek Zarządu OSP Zbory - Gospodarz - dh Konrad Ernt,

Członek Zarządu OSP Zbory - dh Mariusz Sikora,

Członek Zarządu OSP Zbory - dh Łukasz Bernaś,


Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP Zbory - dh Marcin Kwiatkowski,

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP Zbory - dh Przemysław Ptak,

Sekretarz Komisji Rewizyjnej OSP Zbory - dh Kamil Łyko,

 

Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP:

 

Prezes - dh Robert Matyszczak

Wiceprezes-naczelnik - dh Andrzej Mońka

Skarbnik - dh Sławomir Szczepaniak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP - dh Marcin Kwiatkowski

Liczbę delegatów ustala Zarząd Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP


Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego/równorzędnego/ ZOSP RP:

 

Prezes - dh Robert Matyszczak

Wiceprezes-naczelnik - dh Andrzej Mońka

Liczbę przedstawicieli ustala Zarząd Oddziału Gminnego (równorzędnego) ZOSP RP

Uwag z przebiegu zebrania brak.

Share on Myspace