Walne zebranie sprawozdawcze OSP Zbory 7 luty 2009

Ocena użytkowników: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

W dniu 7 luty 2009 odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Zbory.

 


Zebranie przebiegało według następującego harmonogramu:

 

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności.
 5. Sprawozdanie finansowe.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 8. Dyskusja.
 9. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
 10. Przyjęcie planu działania i planu finansowego.
 11. Wolne wnioski.
 12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 13. Zakończenie zebrania.

 

  Otwarcia zebrania dokonał: dh Matyszczak Rober następnie na przewodniczącego zebrania wybrano również dh Matyszczak Rober, protokolantem został dh  Łyko Kamil, w komisji uchwał i wniosków zasiedli: dh Szczepaniak Sławomir,  dh Kalbarczyk Witek, dh Lisiecki Artur.

 W zebraniu uczestniczyły następujące osoby:

 1. dh Łyko Kamil;
 2. dh Kalbarczyk Witold;
 3. dh Szczepaniak Sławomir;
 4. dh Drab Przemysław;
 5. dh Ernt Konrad;
 6. dh Kotynia Józef;
 7. dh Kuc Damian;
 8. dh Janeczek Mateusz;
 9. dh Ślązak Kamil;
 10. dh Leszczyński Sebastian;
 11. dh Ptak Przemysław;
 12. dh Markiewicz Piotr;
 13. dh Lisiecki Artur;
 14. dh Drab Paweł;
 15. dh Mońka Andrzej;
 16. dh Mońka Marcin;
 17. dh Matyszczak Robert;
 18. dh Matyszczak Szymon;
 19. dh Kwiatkowski Marcin;
 20. dh Świtała Bolesław;
 21. Pierz Łukasz;
 22. Langer Józef. 


Sprawozdanie z działalności OSP przedstawił dh Matyszczak Robertsprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił dh Szczepaniak Sławomir, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP przedstawił dh Kwiatkowski Marcin.

 

W dyskusji zabrało głos 10 członków OSP, 1 osób zaproszonych. Poruszono podczas zebrania następujące tematy:

 

 1. Pomoc poszkodowanym przez trąbę powietrzną w Kalinie i Rusinowicach.
 2. Złożenie wniosków do ZOSPRP w sprawie dofinansowania inwestycji.
 3. Prawnie uregulowana sprawa własności placu remizy OSP Zbory.
 4. Basen przeciwpożarowy w miejscowości Zbory oraz Florianów.
 5. Spotkanie wiejskie w sprawie remontu strażnicy OSP Zbory.
 6. Zebranie w październiku OSP w budynku gminny Popów.
 7. Przekazanie nowych pojazdy na rzecz jednostek OSP w gminie Popów.
 8. Sprawa badań okresowych oraz kursów dla druhów strażaków.
 9. Odczytanie pism dyskusja na ich temat:
  • Komendanta Głównego PSP – Apel do strażaków ochotników o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób samotnych potrzebujących wsparcia w okresie silnych mrozów.
  • Komenda Powiatowa PSP w Kłobucku w sprawie obowiązku posiadania badań oraz przeszkoleń przez druhów strażaków uczestniczących w akcjach.
 10. Złożony wniosek do stowarzyszenia o zbudowanie placów zabaw na terenie gminy.

 

 

Podjęto następujące uchwały:

 

 1. Uchwała w sprawie przejęcia basenu przeciwpożarowego w miejscowości Florianów.
 2. Uchwała w sprawie przejęcia oraz remontu basenu przeciwpożarowego w miejscowości Zbory.

 

 

Na uprawnionych do głosowania zgodnie ze statutem  39 członków, obecnych było 19, co stanowi 48,72% .

Udzielono absolutorium Zarządowi OSP liczbą głosów za 21, przeciw 0.